Barbara Visser – VVD

barbara_visser

Titel: Pandora – even daarvóór

VERKOCHT

Wie is Pandora?

In de Griekse Mythologie is Pandora de eerste vrouw die geschapen is uit water en aarde. Haar naam betekent: ‘schenkster van alle gaven’ of ‘albegaafde’. Die naam heeft ze te danken aan het feit dat na haar schepping, ze van alle goden een geschenk kreeg: Athena gaf haar intelligentie, talent en manieren en kleedde haar in de mooiste kleurrijke kleding. Aphrodite gaf haar de bevalligheid en schoonheid van een godin. De andere goden gaven haar goud en staken bloemen in haar haar. De laatste god, Hermes, gaf haar de spraak maar plantte ook de nieuwsgierigheid in haar aard. Bij haar huwelijk schonk Zeus haar een gesloten vat (‘de doos van Pandora’). Zolang die gesloten bleef, kon de mens niets beschadigen. Pandora kon haar nieuwsgierigheid echter niet bedwingen en opende het vat. Toen kwamen daar alle rampen en zorgen uit tevoorschijn en verspreidden zich over de aarde: aan het kommerloze bestaan van de mensen was een einde gekomen. Als laatst kwam wel de hoop te voorschijn. Vandaar dat ondanks de hevigste rampen die de mensen op aarde teisteren, de hoop hen nog krachten geeft.

Barbara Visser

Hoe kwam je bij het idee van Pandora?! Vroeg ze mij verrast. Maar bij een eerste ontmoeting met Barbara Visser kan je niet anders denken: zij bezit al die mooie goddelijke geschenken. Zij is intelligent, zelfverzekerd, mooi, en ja, ook nieuwsgierig. Een taak van de politiek is ook het kwaad in de wereld met open ogen te zien en die ook proberen te bestrijden. Barbara Visser straalt wel vuur. Haar ogen schitteren en je wilt met haar mee, naar de zorgeloze wereld van vóór het kwaad.

Afmetingen: 28×34 cm

Prijs: 650 euro

Leave a Reply